Khoảng 10,000 người phò sự sống tham dự cuộc Biểu tình tại Dublin nước Ai len kể từ khi quốc gia này áp dụng luật cho phép phá thai

Khoảng 10,000 người phò sự sống tham dự cuộc Biểu tình tại Dublin nước Ai len kể từ khi quốc gia này áp dụng luật cho phép phá thai

Ngày 6 tháng 7, cuộc diễn hành bắt đầu tại Parnell Squarre ở thủ đô Dublin và kết thúc tại Customs House nơi diễn ra mọi cuộc Biểu tình Phò Sự Sống. “Chủ đế của cuộc Biểu tình là một kêu gọi Stand For Life (Bảo Vệ Sự Sống) vì...Xem tiếp