Người Do Thái ăn Tết như thế nào?

Người Do Thái ăn Tết như thế nào?

Người Do Thái luôn chào đón năm mới bằng một lễ hội tên gọi là Rosh Hashanah bao gồm cầu nguyện trong giáo đường và thổi những chiếc kèn được làm từ sừng trâu rỗng.Tuy nhiên, một trong những khía cạnh được mong đợi nhất của Rosh Hashanah là không thể...View more
World Youth Days of 2022 will take place in Portugal

World Youth Days of 2022 will take place in Portugal

The World Youth Days (WYD) of 2022, presided by the Pope, will take place in Portugal, Religionline announced, adding that the region of Lisbon “will host the main acts, namely the weekend of celebration.“According to the same source, this weekend of celebration participates “about one million young people from around...View more