Bài Giảng Thánh Lễ Do ĐTC Phanxico Chủ Tế Tại Bangkok - Thái Lan

Bài giảng Thánh Lễ tiếng Việt của ĐTC Phanxico chủ tế tại Bangkok - Thái Lan do Vatican News Tiếng Việt thực hiện. Xin cảm ơn Vatican News Tiếng Việt đã chia sẻ nội dung bài giảng này cho công ty Carnival.

Bài viết cùng danh mục: