BỐN ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG TẠI ROME

Đến Rome hành hương, không thể không đến viếng bốn Đại Vương Cung Thánh Đường dưới đây. Nguồn gốc, ý nghĩa tôn giáo và lịch sử., cũng như chính phụng vụ của mỗi đền thờ này mang lại cho các tín hữu những hiểu biết nhất định, cũng như mời gọi họ cảm tạ Chúa vì sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, cuộc khổ nạn và phục sinh của Người.

Đền thờ Thánh Gioan tại Laterano.

Người ta gọi đền thờ này là mẹ của tất cả các nhà thờ vì là nhà thờ chính tòa của các giáo phận Roma, nhắc nhở cho các tín hữu “Hồng ân bí tích Rửa Tội” với tất cả ý nghĩa của ơn này, đồng thời mời gọi các tín hữu cảm tạ bằng chính cuộc sống như con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.

Đến thờ Thánh Phêrô tại Vatican.

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Là nơi hành hương chính của các Kito hữu: tại đây Thánh Phêrô Tông Đồ đã lấy máu đào làm chứng cho đức tin nơi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta. Đền thờ là bằng chứng sinh động về việc làm chứng tá Kitô giáo, giá trị và hồng ân vô giá cua đức tin được sống thật, được rao giảng và được làm chứng.

Đền thờ Đức Bà Cả trên đồi Esquilinô.

Là nơi hành hương chính của các Kito hữu: tại đây Thánh Phêrô Tông Đồ đã lấy máu đào làm chứng cho đức tin nơi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta. Đền thờ là bằng chứng sinh động về việc làm chứng tá Kitô giáo, giá trị và hồng ân vô giá cua đức tin được sống thật, được rao giảng và được làm chứng.

Đền thờ Đức Bà Cả trên đồi Esquilinô.

Dâng kính Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này nhắc nhở các tín hữu “sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ”, thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của tất cả chúng ta. Tình mẫu tử của Mẹ Maria, đối với chúng ta, không phải chỉ giới hạn nơi sự bảo bọc và chuyển cầu, nhưng đồng thời cũng là lời liên tục mời gọi chúng ta hãy làm tất cả những gì Chúa Con chỉ dạy, liên tực nhắc nhớ chúng ta về những sự cao cả Chúa đã làm cho chúng ta.

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Nơi tử đạo của thánh Tông Đồ dân ngoại và ngày nay nổi bật về các cuộc gặp gỡ đại kết Kitô. Khách hành hương về đây sẽ nhận ra bổn phận phải dấn thân truyền giáo, sống hợp nhất với tất cả những người cùng tin nơi Chúa Kitô của mình.

Dâng kính Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này nhắc nhở các tín hữu “sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ”, thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của tất cả chúng ta. Tình mẫu tử của Mẹ Maria, đối với chúng ta, không phải chỉ giới hạn nơi sự bảo bọc và chuyển cầu, nhưng đồng thời cũng là lời liên tục mời gọi chúng ta hãy làm tất cả những gì Chúa Con chỉ dạy, liên tực nhắc nhớ chúng ta về những sự cao cả Chúa đã làm cho chúng ta.

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Nơi tử đạo của thánh Tông Đồ dân ngoại và ngày nay nổi bật về các cuộc gặp gỡ đại kết Kitô. Khách hành hương về đây sẽ nhận ra bổn phận phải dấn thân truyền giáo, sống hợp nhất với tất cả những người cùng tin nơi Chúa Kitô của mình.

-Lm. Inhaxiô Hồ Văn Xuân-

Bài viết cùng danh mục: