Các nhà thờ tại Hoa Kỳ sẽ thu tiền để hỗ trợ Giáo Hội Châu Mỹ Latinh vào cuối tuần 26-27 tháng giêng 2019

Các nhà thờ tại Hoa Kỳ sẽ thu tiền để hỗ trợ Giáo Hội Châu Mỹ Latinh vào cuối tuần 26-27 tháng giêng 2019. Trong hơn 50 năm qua, tiền hỗ trợ được coi là dấu hiệu liên đới giữa Giáo Hội Hoa Kỳ và các Giáo Hội tại Châu Mỹ và  Caribê. “Tiền hỗ trợ Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh là cơ hội giúp những người Công Giáo tại Hoa Kỳ chia sẻ đức tin và gần gũi hơn với Chúa Kitô,” Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá của Brooklyn và tân chủ tịch Tiểu ban Giáo Hội Châu Mỹ La tinh và Caribê nói: “Tôi cảm ơn các tín hữu của Hoa Kỳ vì tấm lòng trắc ẩn và quảng đại của họ đối với các anh chị em của họ ở Châu Mỹ Latinh và Caribê. Tôi đã tận mắt thấy người dân ở nhiều quốc gia được hưởng lợi từ sự quảng đại này.”

            Tiền thu góp sẽ hỗ trợ công việc của Tiểu ban Giáo Hội Châu Mỹ Latinh bằng cách tài trợ cho các nỗ lực mục vụ như đào tạo giáo dân lãnh đạo, đào tạo chủng sinh và tu sĩ, mục vụ nhà tù, mục vụ giới trẻ và những mục vụ khác. Năm 2018, tiền thu được gần 7,5 triệu đô la để hỗ trợ Giáo hội Châu Mỹ Latinh và Caribê, bao gồm việc hỗ trợ cho các vùng bị tàn phá bởi thiên tai gần đây.

            Tiểu ban cũng đã phê duyệt các khoản tài trợ để hỗ trợ mục vụ giới trẻ và chi phí di chuyển cho các đại biểu từ nhiều quốc gia Châu Mỹ Latinh, bao gồm Haiti, Peru và Cuba, sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Thành phố Panama, nước Panama, ngày 22-27 tháng 1 năm 2019.

Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP

Bài viết cùng danh mục: