Đức Cha Giuse Trần Văn Toản chính thức Giám Mục Chính Tòa GP Long Xuyên

Hôm qua, 23-2-2019, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, GM chính tòa Long Xuyên, và Đức GM Phó Giuse Trần Văn Toản đương nhiên lên kế nhiệm.

Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 75 tuổi, sinh ngày 20-8-1944 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10-8-1974 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên 3 tháng 6 năm 1999. Sau khi Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2-10-2003, ngài trở thành Giám Mục chính tòa Long Xuyên.

 Đức Cha Giuse Trần Văn Toản năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7-4 năm 1955 tại  Tam Kỳ. Quảng Nam, song thân là người gốc Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16-1-1992 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phụ tá giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và thụ phong 29-5 sau đó. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ngài được thăng GM Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên (Rei 23-2-2019)

TIỂU SỬ ÐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN

 • 07/04/1955: Sinh tại Tam Kỳ, Quảng Nam
 • 1966: Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng (Châu Đốc)
 • 1970: Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa (Long Xuyên)
 • 1974 – 1976: Học triết học tại Ðại chủng viện Tôma Long Xuyên và tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp
 • 1976 – 1980: Học thần học tại Tòa giám mục Long Xuyên
 • 16/01/1992: Thụ phong linh mục cho giáo phận Long Xuyên tại Nhà thờ Chính tòa Long Xuyên, do Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần
 • 1999: Học tại Học viện Mục vụ Đông Á thuộc Dòng Tên ở Manila, Philippines
 • 2000 – 2005: Học tại Đại học De La Salle (Manila); tốt nghiệp Tiến sĩ giáo dục
 • 2006 – 2014: Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên
 • 2009: Giáo sư Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ
 • 05/04/2014: Được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu toà Acalissus
 • 29/05/2014: Lễ truyền chức Giám mục tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Chủ phong: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, Phụ phong: Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ và Đức cha Cố Giuse Vũ Duy Thống.
 • Châm ngôn giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô”
 • 25/08/2017: Được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên
 • Tại Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tháng 10/2016), Đức cha Giuse Trần Văn Toản được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân nhiệm kỳ 2016-2019.

Bài viết cùng danh mục: