LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

Monday of the Seventh Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : MK 9:14-29

As Jesus came down from the mountain with Peter, James, John
and approached the other disciples,
they saw a large crowd around them and scribes arguing with them.
Immediately on seeing him,
the whole crowd was utterly amazed.
They ran up to him and greeted him. 
He asked them, “What are you arguing about with them?”
Someone from the crowd answered him,
“Teacher, I have brought to you my son possessed by a mute spirit.
Wherever it seizes him, it throws him down;
he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid.
I asked your disciples to drive it out, but they were unable to do so.”
He said to them in reply,
“O faithless generation, how long will I be with you?
How long will I endure you? Bring him to me.” 
They brought the boy to him.
And when he saw him,
the spirit immediately threw the boy into convulsions.
As he fell to the ground, he began to roll around   
and foam at the mouth. 
Then he questioned his father,
“How long has this been happening to him?” 
He replied, “Since childhood.
It has often thrown him into fire and into water to kill him.
But if you can do anything, have compassion on us and help us.”
Jesus said to him,
“‘If you can!’ Everything is possible to one who has faith.”
Then the boy’s father cried out, “I do believe, help my unbelief!”
Jesus, on seeing a crowd rapidly gathering,
rebuked the unclean spirit and said to it,
“Mute and deaf spirit, I command you:
come out of him and never enter him again!”
Shouting and throwing the boy into convulsions, it came out.
He became like a corpse, which caused many to say, “He is dead!”
But Jesus took him by the hand, raised him, and he stood up.
When he entered the house, his disciples asked him in private,
“Why could we not drive the spirit out?”
He said to them, “This kind can only come out through prayer.”

Bài đọc : Hc 1,1-10

Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật.

Khởi đầu sách Huấn ca.

Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,

và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.

Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,

ai đếm được cho hết ?

Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu ?

Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,

sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.

Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai ?

Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ ?

Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,

ngự trên ngai của Người.

Đó chính là Đức Chúa.

Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm

và làm cho khôn ngoan nổi bật

trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân,

theo lòng quảng đại của Người,

và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

TIN MỪNG : Mc 9,14-29

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ : “Anh em tranh luận gì với họ thế ?” Một người trong đám đông trả lời : “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó : “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp : “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giê-su nói với ông ta : “Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa !” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó chết rồi !” Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Người đáp : “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

SUY NIỆM

XIN BAN THÊM LÒNG TIN

Nhà bác học Pascal đã từng nói: “Để có niềm tin con người phải quỳ gối cầu xin.”

Hình ảnh người cha đến xin Đức Giêsu chữa bệnh cho con mình đã nói lên lòng tin của ông vào Người, nhưng sự tin tưởng ấy chưa thực sự trọn vẹn và vững mạnh. Đức Giêsu đòi hỏi nơi người cha một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhận ra được sự thiếu sót nơi bản thân, người cha không những xin chữa khỏi bệnh cho con mình mà ông còn xin thêm ơn của Đức Giêsu để, niềm tin của ông vào Người càng vững vàng hơn.

Trước những thách thức của cuộc sống, chúng ta có dám đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, hay vẫn còn loay hoay tự tìm cách giải quyết? Cách tốt nhất để chúng ta có thêm lòng tin là quỳ gối cầu xin. Chính lúc thưa chuyện với Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Người ban cho những ơn cần thiết nhờ đó lòng tin ngày càng thêm mạnh mẽ.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, trước những thách đố từ cuộc sống, xin cho chúng con luôn vững tin nơi Ngài. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đào tạo linh mục theo lòng mong ước của Chúa Giêsu Kitô

Ngày 20.2.2019, Đức Tổng Giám Mục Protase Rugambwa, Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc, chủ tọa buổi khai mạc với những lời chào mừng của Đức Hồng Y Fernando Filoni cùng các Bề Trên của Bộ, gửi đến 25 Giám Đốc và Phó Giám Đốc các Chủng viện thuộc năm châu tham dự khóa học. Khóa huấn luyện dành cho những người đào tạo được tổ chức do Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc, cùng cộng tác với Đại Học Giáo Hoàng Urbania, là một phần xếp đặt và chuẩn bị cho Tháng Truyền Giáo Ngoại Lệ sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Khóa học nhằm tăng thêm tinh thần và đam mê truyền giáo nơi những Giáo Hội trẻ tại năm châu. 

ĐTGM Rugambwa nói: “Chúng tôi tin rằng tương lai của Giáo Hội tùy thuộc vào phẩm chất của các linh mục. Đó là lý do tại sao Bộ coi việc đào tạo, đặc biệt là đào tạo linh mục, là ưu tiên, và Bộ mạnh mẽ ủng hộ không những các nhà đào tạo nhưng còn các cơ cấu đào tạo tại những xứ truyền giáo. Điều này xảy ra theo những cách khác nhau: ĐHY Tổng Trưởng thăm viếng các Chủng Viện trong nhiều dịp; hoạt động của Hiệp Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ; dịch vụ của Đại Học Giáo Hoàng Urbania và các Viện được sát nhập với đại học. Tại Roma, Bộ cam kết trong lãnh vực đào tạo qua Đại Học Giáo Hoàng Urbania và năm trường đón nhận sinh viên từ năm châu: Urban College cho chủng sinh, trường Thánh Phaolô, trường Thánh Phêrô và Saint Joseph College dành cho linh mục, Mater Ecclesiae dành cho nữ tu. 

ĐTGM giải thích thêm: “Quyết định khai mạc khoá học cho những người đào tạo là tiếp tục với những khóa học mới dành cho các giáo sư Chủng Viện và các Viện sát nhập với Đại Học Urbania, đã bắt đầu từ năm học 2012-2013. Khóa đầu từ tháng Mười đến tháng Hai dành cho việc đào tạo các giáo sư. Khóa sau từ tháng Hai đến tháng Năm dành cho việc đào tạo những người đào tạo. Mục tiêu của khóa học là chuẩn bị thích đáng trong việc định hưởng một Chủng Viện; củng cố kỹ năng đào tạo; cập nhật về những thách đố và những nhu cầu cho việc đào tạo linh mục. Để đạt được mục đích này, chúng tôi đưa ra một chương trình bao gồm việc điều khiển các lớp học với nhiều khía cạnh của đào tạo cũng như những thực hành cụ thể và trao đổi kinh nghiệm trong các nhóm làm việc. 

ĐTGM Rugambwa ngỏ lời với các Giám Đốc và Phó Giám Đốc Chủng viện trong dịp này: “Tương lai của Giáo Hội tại Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh ở trong tay các bạn. Các bạn có một trách nhiệm quan trọng để trao cho các giáo phận những linh mục xứng đáng, được chuẩn bị cẩn thận về nhân bản, văn hóa và tâm linh, có khả năng rao giảng Tin Mừng. Hôm nay, chúng ta cần đào tạo các linh mục theo trái tim của Chúa, nghĩa là, các linh mục phản ánh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô, Đầu và Mục Tử của Giáo Hội. Các Chủng Viện của các bạn cần phải đào tạo những môn đệ truyền giáo, sống trong tình yêu với Thầy, những Mục Tử ngửi mùi chiên, sống giữa họ để phục vụ và mang đến cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cần thiết là mỗi linh mục phải luôn cảm thấy mình là một môn đệ trên cuộc hành trình, liên tục cần được đào tạo trọn vẹn để hiểu biềt và trở nên đồng dạng với Chúa Kitô. Hãy biết rằng phục vụ dành cho việc đào tạo linh mục là cách tốt đẹp nhất để tham dự vào hoạt động truyền giáo của Giáo Hội” 

Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP.

Bài viết cùng danh mục: