LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ LỄ TRO

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : MT 6:1-6,16-18

Jesus said to his disciples:
"Take care not to perform righteous deeds
in order that people may see them;
otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.
When you give alms,
do not blow a trumpet before you,
as the hypocrites do in the synagogues and in the streets
to win the praise of others.
Amen, I say to you,
they have received their reward.
But when you give alms,
do not let your left hand know what your right is doing,
so that your almsgiving may be secret.
And your Father who sees in secret will repay you.

"When you pray,
do not be like the hypocrites,
who love to stand and pray in the synagogues and on street corners
so that others may see them.
Amen, I say to you,
they have received their reward.
But when you pray, go to your inner room,
close the door, and pray to your Father in secret.
And your Father who sees in secret will repay you.

"When you fast,
do not look gloomy like the hypocrites.
They neglect their appearance,
so that they may appear to others to be fasting.
Amen, I say to you, they have received their reward.
But when you fast,
anoint your head and wash your face,
so that you may not appear to be fasting,
except to your Father who is hidden.
And your Father who sees what is hidden will repay you."

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Ge 2,12-18

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giô-en.

Đây là sấm ngôn của Đức Chúa :

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,

hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”

Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.

Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,

bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,

Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.

Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc

mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu

dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.

Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh,

công bố mở cuộc họp long trọng ;

hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh,

triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi

cũng như trẻ thơ còn đang bú.

Tân lang hãy ra khỏi loan phòng,

tân nương hãy rời bỏ phòng khuê !

Giữa tiền đình và tế đàn,

các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng :

“Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài !

Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã

và nên trò cười cho dân ngoại !

Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói :

Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi ?”

Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người,

đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người.

Bài đọc 2 : 2 Cr 5,20 -- 6,2

Anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa : Đây là thời Thiên Chúa thi ân.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

TIN MỪNG : Mt 6,1-6.16-18

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

SUY NIỆM

THANH LUYỆN

Mẹ Têrêsa Calcutta dạy: “Hãy cầu nguyện để có thể hiểu Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế nào, và để có thể yêu thương những kẻ khác giống như vậy; và hãy cầu nguyện, ngõ hầu chúng ta không ngăn cản công việc của Thiên Chúa.”

Qua đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy thanh luyện bản thân bằng những lời cầu nguyện cách kín đáo. Quả thế, mối tương quan thân mật với Thiên Chúa chỉ tồn tại khi người ta có đời sống cầu nguyện đích thực.

Trong cầu nguyện, chúng ta đi vào cuộc đối thoại với Người, và được sống trong sự hiện diện của Người: “Anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở trong anh em.” Lúc này mối thân tình với Thiên Chúa trở thành trung tâm của đời sống đức tin, làm cho chúng ta biết sống theo gương thánh thiện của Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống đẹp ý Chúa bằng cách thực hiện những gì Ngài mời gọi. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Hồng Y Sako: cầu nguyện và hành động trong Mùa Chay

Trong thông điệp Mùa Chay gửi đến các tín hữu, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công Giáo Canđê ở Iraq, kêu họi “hãy can đảm vượt qua khuynh hướng xem mình chỉ là thiểu số”.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để “giúp đỡ những anh chị em túng thiếu” bằng cách củng cố đời sống thiêng liêng trong Giáo hội “mầu nhiệm và tử đạo”. Toà Thượng Phụ đã hỗ trợ 50 nghìn đôla cho người nghèo. Và việc quyên góp được thực hiện tại tất cả các giáo xứ của thủ đô.

Ngài mời gọi các Kitô hữu “duy trì căn tính Iraq” và tiếp tục kiên nhẫn trong việc xây dựng mối quan hệ với người Hồi giáo, Yazidis và Sabei.

Đức Hồng y nhắc các tín hữu trong thời gian chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, các Kitô hữu và cũng là công dân Iraq, cần “dấn thân về đức tin, nhân bản và lòng yêu nước”. Ngài nói, “Ăn chay cũng là thời gian dành cho việc cầu nguyện, ăn năn, sửa đổi những gì cần thiết” để tạo nên sự vững mạnh trong “suy nghĩ, hành vi và các mối tương quan”.

Trong sứ điệp, Đức hồng y nhắc nhớ rằng linh đạo của Giáo hội Canđê là “mầu nhiệm, tử đạo”, được bao hàm trong ý nghĩa “một tinh thần gắn liền với đất nước”. Thảm kịch và đau khổ của các Kitô hữu vô cùng lớn, được thấy qua những con số: 1225 tín hữu bị giết trong nhiều thời kỳ bạo lực khác nhau ở Iraq; một triệu người đã rời khỏi đất nước. Thêm vào đó, 120 nghìn người ở Mosul và đồng bằng Ninive đã phải trốn chạy hơn ba năm ở các trại tị nạn trong những điều kiện hết sức khó khăn mà chính quyền trung ương Baghdad không có sự can thiệp nào cho họ; 58 nhà thờ và nhiều đền thờ Hồi giáo bị đánh bom hoặc phá hủy; khoảng 23 nghìn tài sản của các Kitô hữu, các tín hữu Yazidi và Sabei bị các “mafia" địa phương chiếm đoạt.

Đức hồng y Sako nhắc nhớ, “ăn chay không chỉ là sự tiết chế về thực phẩm, nhưng còn phải kết hợp với việc loại trừ những hành động xấu, đặc biệt là về ngôn ngữ: nói hành nói xấu và lăng mạ người khác”. Thuộc về đoàn Kitô hữu là “một đặc ân, một hồng ân mà Chúa đã ban cho từng người chúng ta. Vì thế, các Kitô hữu sống với lòng nhiệt thành và vui tươi để củng cố một nền văn hoá tình yêu và một nền văn minh hoà bình, làm phong phú cho xã hội chúng ta đang sống”.

Cũng trong sứ điệp này, Đức hồng y kêu gọi, “việc ăn chay trở thành một cơ hội tuyệt vời để đào sâu đức tin của chúng ta ngang qua việc cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh. Và để giúp đỡ anh chị em nghèo, tôi đề nghị quyên góp đồ ăn thức uống, thuốc men cho người bệnh, đóng góp cho việc học của người trẻ và khôi phục lại một ngôi trường ở một trong những thành phố bị phá huỷ bởi Nhà nước Hồi giáo IS”. (Asia News, 26/2/2019).

Bài viết cùng danh mục: