Giáo Hội Công Giáo tại Venezuela sẽ tiếp tục đứng bên người dân, chủ yếu bên cạnh những người đau khổ nhất.

Giáo Hội Công Giáo tại Venezuela sẽ tiếp tục đứng bên người dân, chủ yếu bên cạnh những người đau khổ nhất.

Giáo hội Venezuela sẽ tiếp tục đứng bên người dânĐức Cha Jose Luis Azuaje, Tổng Giám mục Maracaibo và Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela, bảo đảm rằng Giáo hội sẽ đứng bên người dân, đặc biệt là với những người đau khổ nhất trong cuộc khủng hoảng nghiêm...Xem tiếp