VÌ SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO CẦU XIN THÁNH RÔCÔ TRƯỚC ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA ?

VÌ SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO CẦU XIN THÁNH RÔCÔ TRƯỚC ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA ?

Người Việt có câu: “Có bệnh thì vái tứ phương”. Còn người Công giáo, trước đại dịch do virus Corona, thường chạy đến với Đức Mẹ hay các thánh, cách riêng thánh Rôcô như một lẽ thường tình. Vì sao vậy ?Trên mạng xã hội một số người chia sẻ Kinh...Xem tiếp