Phim tài liệu “Lộ Đức” ra mắt tại Vatican

Phim tài liệu “Lộ Đức” ra mắt tại Vatican

Nội dung phim mô tả thực tế cuộc sống ở Lộ Đức: Từ những cuộc hành hương của các bệnh nhân, của những người phục vụ đến những người cảm thấy bị từ chối, những người phải làm nghề mại dâm. Những hoàn cảnh thực tế cùng với chất lượng...Xem tiếp