Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các thành viên của Bộ Tu Hội Thánh hiến và Tu Đoàn Tông đồ

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các thành viên của Bộ Tu Hội Thánh hiến và Tu Đoàn Tông đồ

Ngày 8.7.2019, Văn phòng Báo chí Tòa thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các thành viên của Bộ Tu Hội Thánh hiến và Tu Đoàn Tông đồ như sau:  ĐHY Angelo De Donatis, Tổng Đại diện của ĐTC tại Giáo phận Roma; ĐHY Kevin Joseph Farrell,...Xem tiếp