Hồng ân Đức tin

Hồng ân Đức tin

Niềm tin là một điều cần thiết cho cuộc sống con người vì nó chi phối đến mối tương quan của ta với những người sống chung quanh ta trong gia đình và trong xã hội. Nhờ tin tưởng lẫn nhau mà ta mới kết nghĩa tình bạn hoặc tình...Xem tiếp
Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô (18-25.1.2019)

Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô (18-25.1.2019)

Chủ đề: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực” (Đệ nhị luật 16, 18-20)Hằng năm, các Giáo Hội Kitô tổ chức “Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô” từ ngày 18 đến 25 tháng giêng. Tất cả các tín hữu Kitô trên...Xem tiếp