Hành Hương Hàn Quốc

Hành Hương Hàn Quốc

Có nhiều công ty du lịch tổ chức những tour du lịch Hàn Quốc. Theo yêu cầu của chúng tôi, công ty du lịch Carnival Sài Gòn tổ chức chuyến hành hương đầu tiên đến các thánh địa của Giáo Hội Công Giáo Hàn Quốc, từ ngày 10-15 tháng 6...Xem tiếp