LÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

LÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

Con người xưa nay đều có ước vọng mong muốn có cảm nhận, kinh nghiệm sống trải qua sự gần gũi với Thiên Chúa, với Thần Thánh.Từ ước vọng sâu thẳm của đời sống tinh thần tôn giáo đó nảy sinh tập tục nếp sống đi hành hương đến những...Xem tiếp