Danh sách Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam mới nhất

Danh sách Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam mới nhất

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘITổng Giáo phận HÀ NỘIĐức TGM Giuse Vũ Văn ThiênSinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải...Xem tiếp