Chặng Đàng Thánh Giá

Chặng Đàng Thánh Giá "mới" ở Jerusalem

Từ ngày 07/10, các tín hữu hành hương sẽ có thể thấy 14 tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả cuộc thương khó của Chúa Jesus, tương ứng với các chặng của Đàng Thánh Giá.Sau Thánh lễ được cử hành tại đền thờ Chúa Cứu Thế ở Jerusalem, 14...Xem tiếp