Quy chuẩn trong ăn uống của người dân Israel theo quy tắc kosher

Quy chuẩn trong ăn uống của người dân Israel theo quy tắc kosher

Trong quy tắc kosher, nhiều loại thức ăn ngon lành bị đưa vào danh sách đen (Ảnh: Internet)Người dân Israel truyền thống tuân thủ bộ quy tắc kosher trong cung cách ăn uống rất nghiêm ngặt. Chữ kosher luôn gắn liền với những kiêng khem cực gắt gao và phần...Xem tiếp