NHẬT KÝ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG (P1)

NHẬT KÝ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG (P1)

“Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu rủ các Tông Đồ Gioan và Anrê đi thăm chỗ Ngài ở. Hôm ấy các ông đã theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài. Dường như Chúa Giêsu cũng đã nói với từng người trong đoàn hành hương “hãy đến mà xem” và...Xem tiếp