360 Cộng đoàn Tu sĩ Hoa Kỳ nhận được tài trợ 28 triệu Mỹ Kim cho nhu cầu hưu trí của 30,000 tu sĩ già

360 Cộng đoàn Tu sĩ Hoa Kỳ nhận được tài trợ 28 triệu Mỹ Kim cho nhu cầu hưu trí của 30,000 tu sĩ già

Vào tháng 6, Văn phòng Toàn quốc về Tu sĩ Hưu trí (NRRO) đã phân phối 28 triệu đô la hỗ trợ tài chính cho 360 cộng đoàn các tu sĩ Hoa Kỳ để giúp chăm sóc các tu sĩ già. Khoản tài trợ này được thực hiện trong cuộc...Xem tiếp