Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và song thân thánh du Australia

Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và song thân thánh du Australia

Hài cốt thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và song thân là thánh Louis và thánh Zélie Martin đang thánh du tại Australia trong vòng 4 tháng, từ tháng 02 đến tháng 05 tới đây.Cuộc hành hương do Ban giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Australia,...Xem tiếp