Tổng Giám mục của Tokyo nói: Khó thành công trong việc rao giảng Tin mừng tại Nhật Bản.

Tổng Giám mục của Tokyo nói: Khó thành công trong việc rao giảng Tin mừng tại Nhật Bản.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OPNhững nỗ lực rao giảng Tin mừng của Giáo Hội Công Giáo cho dân chúng Nhật Bản thường xuyên va chạm với những cản đường, theo Tổng Giám mục Isao Kikuchi của Tokyo, nhưng Giáo hội vẫn đang tìm cách để loan báo Tin Mừng. Đức...Xem tiếp