NGẮM MÙA THU Ở NHẬT, ĐỪNG QUÊN TẮM ONSEN!

NGẮM MÙA THU Ở NHẬT, ĐỪNG QUÊN TẮM ONSEN!

NGẮM MÙA THU Ở NHẬT, ĐỪNG QUÊN TẮM ONSEN!Đến Nhật mà không tắm onsen thì quả thật uổng phí – bạn tôi bảo thế. “Onsen” trong tiếng Nhật có nghĩa là “suối nước nóng”. Tắm onsen là ngâm mình trong suối nước nóng có nhiệt độ 40 độ C, với...Xem tiếp