MY THO- BEN TRE THOI SON ISLAND – CON PHUNG

The Western Day Tour will take you to My Tho – Ben Tre, explore the idyllic life of Western people by motorboat along the long river as well as relax by the three-leaf canoe under the coconut grove in the small intertwined creek. This is a typical place for a day river west tour

  • Phương tiện :
  • Ngày : 2024
  • Khởi hành : TP Ho Chi Minh
  • Điểm đến : BEN TRE
  • Số ngày : 1 Day

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 028 3931 9393

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi