I. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Carnival Group thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Carnival Group cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.

Khách hàng có quyền tạm ngưng/ huỷ giao dịch sau khi thực hiện. Phải tuân theo điều kiện huỷ phạt dịch vụ đi kèm.

Các thông tin khách hàng tự đăng ký như Bản tin du lịch, khách hàng có thể tự ngưng dịch vụ này bất kì lúc nào

Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua địa chỉ liên hệ chính thức của sàn giao dịch

Thời gian lưu giữ thông tin là 1 năm.

Địa chỉ lưu giữ thông tin: văn phòng chính Carnival Group, 201 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

II. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Nhằm ghi nhận và đối chiếu thông tin triển khai dịch vụ

Chăm sóc khách hàng

Phạm vị thu thập thông tin: các khách hàng tại Việt Nam và cộng đồng Việt Kiều

III. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng

Thời gian lưu trữ thông tin là 1 năm

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Carnival Group, 201 Lê Văn Sỹ, Phường 13, quận 3, TP.HCM

IV. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Trang website có chức năng đăng ký/ quản lý thành viên. Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trên website và  theo dạng bản ghi. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh thì cần liên hệ nhân viên kinh doanh

V. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Carnival Group thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cap chất lượng phục vụ.

Carnival Group cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.