I. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Quý khách có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng. Phí chuyển tiền do Quý khách chi trả.

- Đợt 1: Quý khách thanh toán cho 50% giá trị tour nhằm giữ chỗ dịch vụ. Carnival Group sẽ chỉ tiến hành đặt cọc cho các dịch vụ theo chương trình trong phụ lục của hợp đồng sau khi đã nhận đủ khoản tiền thanh toán này. Trong trường hợp Quý khách vượt quá thời hạn thanh toán, Carnival Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với các phát sinh, các thay đổi về giá, cũng như việc không đặt được dịch vụ theo chương trình do việc vi phạm này gây ra.

- Đợt 2: Quý khách thanh toán toàn bộ phần còn lại ngay sau khi có kết quả vi sa.

2. Quý khách phải thanh toán cho Carnival Group các chi phí phát sinh (nếu có) không quá 05 ngày sau khi kết thúc chuyến du lịch.

3. Quý khách phải thanh toán cho Carnival Group đúng thời hạn như thỏa thuận, trường hợp vi phạm thời hạn thanh lý và thanh toán nêu trên Carnival Group sẽ áp dụng mức lãi suất 0,1% / ngày kể từ ngày quá hạn cho đến khi số tiền quá hạn đó được thanh toán nhưng khoản nợ quá hạn đó không vượt quá 30 ngày.

II.TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH VÀ CARNIVAL GROUP

Về phía Khách hàng:

1. Có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ giấy tờ tùy thân của Quý khách tham gia chương trình du lịch trong hợp đồng này phải đầy đủ, hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định. Hộ chiếu khách tham gia tour phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày kết thúc tour.

2. Có trách nhiệm cung cấp danh sách khách hàng (bao gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp và hết hạn của hộ chiếu …) và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Carnival Group. Quý khách chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin chậm trễ hoặc không chính xác.

3. Phối hợp với Carnival Group để tổ chức quản lý đoàn trong suốt thời gian tham quan; có trách nhiệm yêu cầu các thành viên của đoàn tuân thủ luật pháp và các qui định của nước sở tại.

4. Thanh toán cho Carnival Group giá trị tour cũng như các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có).

Về phía Carnival Group:

1. Thực hiện đầy đủ các dịch vụ theo chương trình. Trường hợp không thực hiện đúng chương trình thì Carnival Group sẽ hoàn trả cho Quý khách các chi phí của những dịch vụ không thực hiện được (Trừ các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, đình công, dịch bệnh, hoãn chuyến bay, chiến tranh…).

2. Không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có), cũng như không hoàn trả chi phí của các dịch vụ không được sử dụng nếu Quý khách tự ý bỏ bất kỳ dịch vụ nào có trong hợp đồng này mà chưa có sự đồng ý của Carnival Group.